Događaj

Mali koncerti

Koncert klavirista

25.02.2015. u 18.30 sati Nastupaju: Nora Mamić, Lara Mijić, Ana Petrović, Jelena Kozomara, Petra Mikuličić, Eliza van der Herberg, Klara Milatić, Petra Stupalo, Ploa Pleština Poljak Nastavnice:   Nives Tošić Kusanović – Lucija Lučić Lavčević

Ostali koncerti

Umjetnost bez granica

Ciklus koncerata učenika glazbenih škola Umjetnost bez granica koncert Glazbene škole u Varaždinu Mjesto održavanja: Galerija Meštrović Šetalište Ivana Meštrovića 46 Nedjelja, 22. veljače 2015. u 11h

Koncerti dislociranih objekata

Mali koncert pod maskama – DO Trogir

Mali koncert pod maskama DO Trogir Utorak, 17.02.2015. u 18 sati Dvorana Narodne glazbe Trogir Nastupaju: Darija Pažanin, Zvonimir Maravić, Ivan Piteša, Nina Zhang, Darija Boduljak, Luka Dujić, Hrvoje Maravić, Paola Princivali, Lara Špika, Lucija Hrabar, Tina Komadina, Petar Ivković, Antonio Buble, Lucijana Šantić, Anka Hrabar, Bartul Maravić, Anđela Karabatić, Kristijan Botušić, Iva Grga, Katarina […]

Koncerti dislociranih objekata

Mali koncert pod maskama – DO Supetar

Koncert pod maskama DO Supetar i Postira 17.02.2015. u 16.30 Galerija Ivana Rendića, Supetar Nastupaju: Ante Brtičević, Lana Kusanović, Lorena Vladislavić, Lovre Marinović, Benedikt Štambuk, Jelena Cukrov, Ana Salamunović, Aneta Jelinčić, Petra Vidović, Sara Panić, Kamilla Virag Kalmar, Ana Alfirević, Marijeta Barbara Vicelić, Laura Litović, Karmela Bjažević, Ivo Košutnik, Laurena Paljuca, Vana Marović, Nora Marinelić. […]

Koncerti dislociranih objekata

Mali koncert pod maskama – DO Kaštela

Mali koncert pod maskama DO Kaštela 13.02.2015. u 19h Nastupaju: Katarina Ištuk, Magdalena Šimera, Lucija Barać, Luka Siničić, Toma Stojić, Maria Maras, Jana Matić, Marija Lara Konta, Karla Kostović, Filip Mišković, Lea Varnica, Marta Bešlić. Korepetitori: Vinko Buble, Miro Pušić Nastavnici: Mirela Zelić Pinterič, Viktor Karažinec, Miro Pušić, Petra Filimonović, Vinko Buble, Vicko Novak, Bernarda […]

copyright: 2020. Glazbena škola Josipa Hatzea