Učenici i roditelji

Obavijest

Ispiti prema osobnim potrebama – solfeggio

srijeda,17.06. Nova škola
PISMENI DIO ISPITA – DIKTATI u 10.30
USMENI DIO ISPITA u 11.30

Obavijest

Ispiti prema osobnim potrebama i prijelazni sipiti

SRIJEDA, 17. 06. Nova škola KLAVIR – dvorana škole 8.00 Josip Abaza Ema Berlanda Dominik Čondić Bijader Srđan Buča Katarina Kero Luka Stella Katarina Šimić 8.45 Marino Jakus Dominik Radica Sara Vidović Ela Juras Marta Šimić GUDAČI – VIOLINA   I VIOLONČELO 9.45 Nina Bulaja Mauro Svilokos 10h Iva Šitum Daria Pažanin DUHAČI 9.00 Nea Trumbić […]

Obavijest

NOTOTEKA – OBAVIJEST UČENICIMA

Učenici koji su posudili note u nototeci trebaju iste vratiti do kraja nastavne godine. Note možete ostaviti na porti stare škole (obavezno napišite svoje ime). RADNO VRIJEME Srijeda, 10.06. 17.30-19.30 Utorak, 16.06. 10.30-11.30 Srijeda, 17.06. 17.30-19.30

Obrana završnog rada

Obrana završnog rada – teorijski odjel

TEORIJSKI ODJEL OBRANA ZAVRŠNOG RADA petak, 12.06. 2015. u 12.15 h ( nova škola) 1. Iris Maras 2. Viktorija Sabljić

Obavijest

Promjene Odluke o participacije za učenike GSJH

Na 7. sjednici Školskog odbora održanoj 25.5.2015. donesene su Izmjene i dopune Odluke o participaciji koje se primjenju od šk. god. 2015/16. Izmjene i pročišćeni tekst Odluke možete preuzeti ovdje: > Izmjene i dopune Odluke o participaciji 5/2015 (PDF) > Odluka o participaciji – pročišćeni tekst (PDF)    

copyright: 2019. Glazbena škola Josipa Hatzea