Dežurstva na Dalekim akordima

Raspored dežurstava na Dalekim akordima:

Dezurstva – pjevanje

Dezurstva – gitara

Dezurstva – klavir