Obrana završnog rada – teorijski odjel

2017./2018. – ljetni rok
28. lipnja 2018., nova škola
Raspored polaganja bit će objavljen naknadno.