Popravni ispiti – klavir

PROVJERA ZNANJA NAKON DOPUNSKE NASTAVE – KLAVIR, 03.07., stara škola, soba br.14

9h

Klavir obligatno, instrumentalisti i pjevači

 1. Vukšić
 2. Poljak
 3. Stojanović
 4. Jenjić
 5. Jukić
 6. Perić
 7. Barbarić

10h

II pp TO

 1. Božić
 2. B. Ančić

I pp TO

Đ. Kovačić

III osn

 1. Krišto

V osn

 1. Duplančić
 2. Kačunić
 3. Sarić

VI osn

 1. Božić
 2. Jakovčević ?
 3. Šakić

11.30

Jelsa

 1. Božiković V osn
 2. Ladan V osn

Supetar, Postira

 1. Dodig III osn
 2. Kelava IV osn
 3. Cukrov V osn ?

Kaštela

 1. Šušnjara II osn ?
 2. Jurkić III osn
 3. Marijanović IV osn
 4. Ćurić IV osn ?

Trogir

 1. Jakus

 

 

KOMISIJA: Ivana Dragičević, Jelena Oreb, Vanesa Kleva

 

 

PROVJERA ZNANJA NAKON DOPUNSKE NASTAVE – KLAVIR – SREDNJA ŠKOLA – GLAVNI PREDMET i TO, 03.07., dvorana nove škole

9h

TO

 1. Bonomi
 2. Pribudić

9.30

Glavni Predmet

(B. Panžić)

 1. Šarolić
 2. Kolar
 3. Kuliš
 4. Vučica

KOMISIJA: Nataša Karajanov Pačko, Najda Čapalija, Kosovka Čudina, Albina MarketićPOPRAVNI ISPITI KLAVIR