Provjera znanja nakon dopunskog rada – DO Trogir, DO Kaštela

DO  Trogir, DO Kaštela

 

Trg Ivana Pavla II br. 1,  Trogir

Ponedjeljak, 02. 07.

Pismeni u 8:00

Usmeni u 9:00