Ispiti prema osobnim potrebama

SOLFEGGIO
ponedjeljak, 18. 6. 2018. nova škola
Pismeni dio ispita (diktati) za sve razrede – 8.00 sati
Usmeni dio ispita – 08.30 (1. osnovne)
– 09.30 (2., 3., i 5. osnovne)
Kandidati
1. osnovne
Tea Knežević
Leni Šprljan
Ante Cvitan
Karmen Juričev
Marija Bulat
Marta Cukrov
Lucija Madžar
Marija Radnić
Andrina Škero
Petra Goleš
Leilani Camissa

2.osnovne
Valentina Tudor
Jakov Minčić
Josip Vuković
Kate Meštrov
Lucija Rupić
Mare Meštrov
Vicenco Ivas
Zrinka Bilač

3.osnovne
Laura Buzolić ( polaže 2.i 3. razred )

Provjera znanja – prijelaz
5.osnovne
Hrvoje Šušnjara

FLAUTA
10.30 Nova škola
Karmen Juričev
Marija Bulat
Marta Cukrov
Andrina Škero
Kate Meštrov

OBOA
11.00 Nova škola
Laura Buzolić

KLARINET
11.15 Nova škola
Lucija Rupić
Mare Meštrov
Zrinka Bilač

SAKSOFON
11.35 Nova škola
Lucija Madžar
Vicenco Ivas

TRUBA
10.30 Nova škola
Ante Cvitan

EUFONIJ
10.40 Nova škola
Jakov Minčić

TROMBON
10.50 Nova škola
Josip Vuković

ROG
11.00 Nova škola
Eva Kusanović

UDARALJKE
12.00 Boombar
Ulica Matice hrvatske 58
Tea Knežević
Leni Šprljan

GITARA
11.00 Nova škola
Petra Goleš
Petar Šparada
Hrvoje Šušnjara

KLAVIR
09.30 Nova škola- dvorana
Leilani Camissa
Marija Guadalupe Šimundić

VIOLINA
10.00 Nova škola- dvorana
Marija Radnić
Valentina Tudor

VIOLONČELO
10.15 Nova škola- dvorana
Tereza Delić