Zaposlenici

Zajedničke službe:

 

Ravnateljica: Vesna Alebić
Tajništvo škole: Marija Hajdić
Šefica računovodstva: Amira Aličić
Administracija: Sonja Barać

Domar: Joško Belas
Spremačice:

Dinka Čagalj
Slavica Delaš
Marija Milković
Nada Šarolić
Dolores Šušnjara
Anita Katić (DO Trogir)
Zina Mašić (DO Kaštela)
Meri Silić (DO Stari Grad)

Nastavnici:

Odjel glazbene teorije nastavni predmet
Tatjana Alajbeg TGP
Nela Bujas-Luketić TGP
Nora Letilović TGP
Vanga Lučev Gudić TGP
Dario Maleš TGP
Bruno Matijašević TGP
Marijana Petrušić TGP
Magda Poklepović TGP
Agneza Medić (Maja Jurjević zamjena) TGP
Olja Mišura Rogošić solfeggio
Ivana Šutić TGP
Katica Terihaj solfeggio
Odjel za klavir, pjevanje i orgulje
Borna Barišić orgulje
Helena Bojić klavir
Najda Čapalija klavir
Kosovka Čudina klavir
Ivana Dragičević klavir
Sanja Drviš-Grk klavir
Sanja Erceg-Vrekalo pjevanje
Petra Filimonović klavir
Katarina Gekić klavir
Marina Ivanova (zamjena) klavir
Nataša Karajanov-Pačko klavir
Vanesa Kleva Pleština klavir
Anamarija Koceić-Grisogono klavir
Lucija Lučić-Lavčević klavir
Sanja Madunić pjevanje
Ivana Majić-Gjurašin klavir
Albina Marketić klavir
Temjanuška Maslov klavir
Danira Matijašević klavir
Jelena Oreb klavir
Josipa Sladoljev (Ante Božić Kudrić zamjena) klavir
Mladen Šperac klavir
Valentina Štrbac-Čičerić klavir
Nives Tošić-Kusanović klavir
Tonči Tranfić klavir
Željka Trošelj klavir
Odjel za gudače
Gordana Baković violina
Jure Bučević violina
Ana Drobac viola
Domagoj Gjurašin violina
Loris Grubišić violina
Hillary Karuza violončelo
Vladimir Lukas violončelo
Pjero Malkoč (vanjski suradnik) kontrabas
Ana Orlandini violina
Odjel za gitaru, mandolinu i harfu
Lovorka Begović harfa
Josip Dragnić gitara
Anđela Jerkunica-Milišić gitara
Kajo Milišić gitara
Ivana Kenk-Kalebić mandolina
Ivanka Prusac gitara
Odjel za duhače, udaraljke i harmoniku
Marija Bašić Markotić flauta
Dragan Colić klarinet saksofon
Mirjana Ćutuk harmonika
Jakša Gilić truba
Darko Grappone udaraljke
Mila Lapov flauta
Sanja Milić oboa
Marita Nera Mimica klarinet
Miro Pušić trombon
Dijana Sindik rog
Gordan Tudor saksofon
Boris Žuvela udaraljke
Snježana Bosotina (zamjena) flauta
Ivana Lozančić (zamjena) flauta
Ana Mimica (zamjena) flauta
Općeobrazovni predmeti
Blaženka Kunac matematika
Eduard Krželj zemljopis
Maja Borić- Čizmić TZK
Dean Milanko informatika
Ivana Tomić njemački, talijanski
GŠJH – dislocirani odjel Postira
Klara Matjan Marušić klavir
Vicko Novak gitara
Vesna Vladislavić solfeggio
GŠJH – dislocirani odjel Bol
Maja Novak solfeggio
Klara Matjan Marušić klavir
GŠJH – dislocirani odjel Supetar
Maja Novak solfeggio
Josipa Sladoljev klavir
Maja Jurjević klavir
GŠJH – dislocirani odjel Vis
Ivo Jerkunica truba
Nikša Ćapin solfeggio
GŠJH – dislocirani odjel Trogir
Rašeljka Bonačić solfeggio
Jure Bučević violina
Kristina Cvitanić klavir
Tihana Dražin Kovačić violina
Ante Ivkošić gitara
Viktor Karažinec klarinet
Mirela Jagnjić solfeggio
Andrea Jelavić flauta
Ivana Štimac klavir
Željka Trošelj klavir
Svjetlana Mandić (zamjena) violina
GŠJH – dislocirani odjel Kaštela
Vinko Buble klavir
Bernarda Ćavar violončelo
Petra Filimonović klavir
Mirela Jagnjić solfeggio
Andrea Jelavić flauta
Daniela Kulić Poljak solfeggio
Gabriela Lozić violina
Viktor Karažinec klarinet
Bruno Marijašević solfeggio
Vicko Novak gitara
Miro Pušić truba, trombon
Mirela Zelić- Pinterič klavir
GŠJH – dislocirani odjel Stari grad
Luki Gamulin truba
Bruno Matijašević solfeggio
Viktorija Vulas klavir
GŠJH – dislocirani odjel Hvar
Tomi Domančić klavir
Olja Mišura Rogošić solfeggio
GŠJH – dislocirani odjel Jelsa
Vojana Salamunić klavir, solfeggio
Genc Qivlaku gitara
Maja Danek (zamjena) klavir, solfeggio