Organizacija škole

Glazbena škola Josipa Hatzea je srednja umjetnička škola u kojoj je organizirana nastava predškolskoga i osnovnoga glazbenog obrazovanja, te srednjega –  šestogodišnjega (pripremna i srednja  škola)  i četvero-godišnjega (srednja  škola  programa obrazovanja različitih profila  glazbene  umjetnosti).
Nastava se u matičnoj školi u Splitu odvija na dvije lokacije

– „Nova škola“ na adresi Trg hrvatske bratske zajednice 3
– „Stara škola“ na adresi Kralja Tomislava 6

Škola izvodi nastavu nastavnog plana i programa za osnovnu školu u sljedećim dislociranim odjelima:

• DO Postira, otok Brač
• DO Supetar, otok Brač
• DO Bol, otok Brač
• DO Jelsa, otok Hvar
• DO Hvar, otok Hvar
• DO Stari Grad, otok Hvar
• DO Vis, otok Vis
• DO Trogir
• DO Kaštela

Ravnateljica: Vesna Alebić, prof.
Tajništvo škole: Marija Hajdić, dipl. iur.
Šefica računovodstva: Amira Aličić
Administracija: Sonja Barać

Domar: Marijan Čurić
Spremačice: Dinka Čagalj, Slavica Delaš, Mirjana Žurić, Nada Šarolić, Dolores Šušnjara, Anita Katić (DO Trogir), Zina Mašić (DO Kaštela), Meri Silić (DO Stari Grad)

Pročelnici stručnih odjela:

• Odjel glazbene teorije – Nora Letilović, prof.
• Odjel za klavir, orgulje i pjevanje – Nataša Karajanov Pačko, prof.
• Odjel za gudače – Ana Orlandini, prof.
• Odjel za duhače, udaraljke i harmoniku – Marita Nera Pavlinović, prof.
• Odjel za gitaru,  mandolinu i harfu – Ivanka Prusac, prof.

Voditelji dislociranih odjela:

• DO Kaštela – Silvana Ramljak Đinkić, prof.
• DO Trogir – Rašeljka Bonačić, prof.
• DO Vis – Pero Prosenica, prof.
• DO Jelsa, Stari Grad, Hvar (otok Hvar) – Viktorija Vulas, prof.
• DO Postira, Supetar, Bol (otok Brač) – Josipa Vrca, prof.

Školski odbor:

Mirjana Ćutuk, predsjednica  (Vijeće zaposlenika)
Nataša Karajanov-Pačko, zamjenica (Nastavničko vijeće)
Ivana Majić Gjurašin (Nastavničko vijeće)
Tamara Franović (Vijeće roditelja)
Jadranka Garin (Osnivač)
Ivan Bralić (Osnivač)
Stipo Čeko (Osnivač)

Vijeće roditelja:

Tamara Franović, predsjednica (TO odjel)
Rudolfa Širola Kliškić, zamjenica (Odjel za gitaru, mandolinu i harfu)
Helga Marković (Duhački odjel)
Sergio Gazzari (Gudački odjel)
Stela Vučić (Odjel za klavir, orgulje i pjevanje)