Teorijski odjel: dopunski rad – obavijest o održavanju ispita nakon odrađenog dopunskog rada

TEORIJSKI ODJEL (izmjena)

 

PROVJERA ZNANJA NAKON DOPUNSKOG RADA

03.07.2018. (utorak) – nova škola

HARMONIJA         u 10.45

  1. Adriana Bosančić, 1. sred.
  2. Marta Čičerić, 1. sred.
  3. Vita Vrekalo, 1. sred.
  4. Klara Goreta, 2. sred.

 

PARTITURE        u 10.00

  1. Tonka Alduk, 3. sred.
  2. Ivana Giljanović, 3. sred.

 

Napomena: Kandidati su dužni prijaviti ispit u administraciji škole do 29.06.2018.