Natječaji za radna mjesta

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa HatzeaSplit Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću   O D L U K U o raspisivanju natječaja 1.nastavnik klavira, DO Kaštela puno radno vrijeme – na određeno, zamjena  – 1 radnik […]

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću   O D L U K U o raspisivanju natječaja 1.nastavnik violine, matična škola u Splitu 11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme […]

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću…

5. 12. 2017. – Natječaj za posao nastavnika/nastavnice violine, DO Trogir

Odluku o raspisivanju natječaja nastavnik/nastavnica violine, Dislocirani odjel Trogir

28.11.2017. Natječaj za posao nastavnika/nastavnice violine

Odluku o raspisivanju natječaja nastavnik/nastavnica violine

copyright: 2021. Glazbena škola Josipa Hatzea