Glazbena škola Josipa Hatzea

Stupnjevi obrazovanja

11.12.2017.

Predškolsko glazbeno obrazovanje

Učenici upisuju predškolsko glazbeno obrazovanje na temelju prijava, bez polaganja prijemnog ispita. Upisi su tijekom rujna a nastava počinje u listopadu.
Glazbeni vrtić pohađaju djeca u godini prije upisa u redovitu osnovnu školu, u pravilu u dobi od 6 godina a početni solfeggio predviđen je za djecu koji paralelno pohađaju I. razred redovite osnovne škole, u pravilu u dobi od 7 godina.

Osnovno glazbeno obrazovanje

Osnovno glazbeno obrazovanje traje šest godina. Osnovnim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.
Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporučuje se da 1. raz. osnovne glazbene škole upisuju djeca koja paralelno pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Programi u osnovnoj glazbenoj školi su:

 • glazbenik klavirist
 • glazbenik violinist
 • glazbenik violist
 • glazbenik violončelist
 • glazbenik kontrabasist
 • glazbenik gitarist
 • glazbenik oboist
 • glazbenik flautist
 • glazbenik klarinetist
 • glazbenik saksofonist
 • glazbenik hornist (rogist)
 • glazbenik trubač
 • glazbenik trombonist
 • glazbenik tubist
 • glazbenik udaraljkaš
 • glazbenik fagotist
 • glazbenik harmonikaš
 • glazbenik harfist
 • glazbenik mandolinist

Pripremno glazbeno obrazovanje za srednje obrazovanje

Pripremno glazbeno obrazovanje za srednje obrazovanje, koje traje dvije godine, učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak glazbenog obrazovanja bez prethodno završenog osnovnog glazbenog, obrazovanja.
U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina života.
Iznimno u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.
Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete.
Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijemne audicije s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

 • glazbenik – harfist
 • glazbenik – kontrabasist
 • glazbenik – oboist
 • glazbenik – klarinetist
 • glazbenik – saksofonist
 • glazbenik – fagotist
 • glazbenik – hornist
 • glazbenik – trubač
 • glazbenik – trombonist
 • glazbenik – tubist
 • glazbenik – udaraljkaš
 • glazbenik – pjevač
 • glazbenik – teorijski smjer

Srednje umjetničko obrazovanje

Srednje umjetničko obrazovanje traje četiri godine. Srednjim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja. Status učenika srednje umjetničke škole stječe

a) učenik koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u umjetničkoj školi (tzv.”glazbena gimnazija”), kao i

b) učenik koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i drugu srednju školu (tzv. “paralelni program)

Pravo upisa u prvi razred srednje umjetničke škole imaju učenici nakon završenog osnovnog glazbenog ili plesnog obrazovanja ili pripremnog glazbenog ili plesnog obrazovanja za srednju školu.

Učenici upisuju prvi razred srednje umjetničke škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života.
Iznimno u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 22 godina života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.
Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis prvi razred srednje škole i učenicima koji ne ispunjavaju ranije navedene uvjete.

Programi srednje glazbene škole:

 • glazbenik – harfist
 • glazbenik – klavirist
 • glazbenik – violinist
 • glazbenik – violist
 • glazbenik – violončelist
 • glazbenik – kontrabasist
 • glazbenik – gitarist
 • glazbenik – oboist
 • glazbenik – flautist
 • glazbenik – klarinetist
 • glazbenik – saksofonist
 • glazbenik – fagotist
 • glazbenik – hornist
 • glazbenik – mandolinist
 • glazbenik – trubač
 • glazbenik – trombonist
 • glazbenik – tubist
 • glazbenik – harmonikaš
 • glazbenik – udaraljkaš
 • glazbenik – orguljaš
 • glazbenik – pjevač
 • glazbenik – teorijski smjer
Skip to content