Glazbena škola Josipa Hatzea

Prava učenika

11.12.2017.

Polaganje ispita prema osobnim potrebama

Učenici koji su stekli su određena glazbena znanja, sposobnosti i vještine, a nisu polazili nastavu u glazbenoj školi, Škola će omogućiti osnovnoškolsko obrazovanje polaganjem razrednih i završnih ispita prema osobnim potrebama.
Termini polaganja i rok za prijave ispita prema osobnim potrebama utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada škole.
Dobna granica za polaganje ispita prema osobnim potrebama je ista kao kod redovnih učenika, sukladno važećim propisima.
Obrazac Molbe za polaganje ispita prema osobnim potrebama možete preuzeti u >Obrascima za učenike. Temeljem molbe odlučuje Vijeće voditelja i pročelnika, o čemu Škola izdaje i dostavlja rješenje učeniku.

Akceleracija

Akceleracija je oblik nastave kojim se učeniku omogućuje završavanje škole u vremenu kraćem od propisanog. Odnosi se na one učenike koji se ističu izvrsnim postignućima u dijelu ili svim odgojno-obrazovnim predmetima. Takvim učenicima se pruža mogućnost svladavanja nastavnih programa iz dva razreda tijekom jedne školske godine.
Odluku o završavanju srednje škole u kraćem vremenu donosi Vijeće voditelja i pročelnika odjela, na zahtjev učenika, roditelja odnosno staratelja, ili razrednog nastavnika, a nakon pribavljenog mišljenja stručne komisije za ocjenu darovitosti. Škola učeniku izdaje pisano rješenje o odobrenju akceleracije.

Pohađanje dva programa

Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Iznimno, nakon što komisija utvrdi darovitost učenika, može pristupiti pohađanju i više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj razini, ako sam snosi troškove toga obrazovanja.
O upisu u drugi program obrazovanja / temeljni predmet, odlučuje ravnatelj škole na prijedlog Vijeća voditelja i pročelnika odjela.

Prijelaz iz druge škole

Učenici koji pohađaju drugu glazbenu školu i žele se upisati isti program u GŠ Josipa Hatzea, predaju pisanu molbu, uz dokaze o prethodnom školovanju.

  1. Ako se učenik bilo kada tijekom šk. godine preseli iz jednog mjesta u drugo, škola koja ostvaruje isti obrazovni program dužna je upisati učenika. Škola iz koje učenik odlazi dužna je učeniku izdati prijepis ocjena, odnosno svjedodžbu. Uz molbu učenik treba priložiti i dokaz o promjeni prebivališta i potvrdu o pohađanju škole iz koje se ispisuje (svjedodžba ili prijepis ocjena).
  2. Ako učenik želi promijeniti školu bez promjene prebivališta i upisati se u GŠ Josipa Hatzea može to učiniti najkasnije do 31. ožujka tekuće šk. godine. Ukoliko na traženom programu ima slobodnog mjesta Škola će organizirati prijelazni ispit.

Prijavnicu za prijelazni ispit preuzmite na izborniku Za učenike / Obrasci za učenike > ovdje

Mirovanje statusa učenika

Učenik može na početku ili tijekom školske godine prekinuti školovanje, temeljem molbe za mirovanje statusa učenika. Najkasnije u sljedećoj školskoj godini učenik može nastaviti obrazovanje, temeljem odobrenja molbe za nastavak obrazovanja koja se predaje najkasnije u ljetnom upisnom roku Vijeću voditelja i pročelnika odjela. O rješenju molbe učenik dobiva pisanu odluku. U slučaju pozitivnog rješenja učenik nastavlja obrazovanje kao ponavljač razreda. Molbu za mirovanje odnosno nastavak obrazovanja preuzmite na izborniku Za učenike / Obrasci za učenike > ovdje

 

Skip to content