Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto – 29.8.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću O D L U K U o raspisivanju natječaja nastavnik udaraljki 22 sata u nastavi – puno

Natječaji za 2 radna mjesta – 9.5.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću O D L U K U o raspisivanju natječaja 1.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Bol 21 sat u nastavi

Obavijest o zapošljavanjima po provedenim natječajima od 2.3., 17.3 i 5.4.

Natječaj za radno mjesto – 5.4.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću O D L U K U o raspisivanju natječaja nastavnik flaute puno radno vrijeme – na određeno

Natječaji za 8 radnih mjesta – 17.3.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću O D L U K U o raspisivanju natječaja nastavnik solfeggia, Dislocirani odjel Stari Grad 11 sati

copyright: 2020. Glazbena škola Josipa Hatzea