Nastavnici

TERMINI RADA SA STRANKAMA ŠKOLSKE PSIHOLOGINJE

Školska psihologinja prof. Sonja Vedrana Runjić sa strankama radi u navedenim terminima: A tjedan: ponedjeljak: 11 – 14 sati srijeda: 10 – 13 sati (u učionici prof. D. Maleša) B tjedan: ponedjeljak i utorak:  16 – 19 sati (u uredu tajnice)

DAN NEOVISNOSTI

Zbog državnog praznika Dana neovisnosti,  nastava se neće održati u ponedjeljak, 07.listopada i utorak, 8. listopada 2019.  

SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se u srijedu, 2. listopada 2019. u 11 h u dvorani  nove škole. DNEVNI RED: Usvajanje Godišnjeg kalendara i  plana rada, Kurikuluma i Vremenika Razno.  

RODITELJSKI SASTANAK ZA SVE RAZREDE UČENIKA TEORIJSKOG ODJELA

Roditeljski sastanak za sve razrede učenika Teorijskog odjela održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. u 19 i 30 sati u Dvorani Nove škole. Dnevni red: 1. Odabir roditelja – predstavnika Teorijskog odjela u Vijeće roditelja; 2. Razno. Molim roditelje da obavezno prisustvuju sastanku.

DOGOVOR ZA NASTAVU SKUPNOG MUZICIRANJA

Puhački orkestar osnovne škole (prof. Jurić, učenici puhačkih instrumenata od 3. osn – 6. osn) dogovor u srijedu, 17. 09. u 19.30. u dvorani nove škole (nastava srijedom 19:30 – 20:30) Puhački orkestar srednje škole (prof. Jurić, učenici puhačkih instrumenata 2. pr i srednje škola, učenici udaraljki srednje škola) dogovor u srijedu, 17. 09. u […]

copyright: 2019. Glazbena škola Josipa Hatzea