Učenici i roditelji

DOGOVOR S UČENICIMA (DISLOCIRANI ODJELI)

Dogovor za raspored s učenicima dislociranih odjela održat će se u ponedjeljak, 09.09. 2019. prema sljedećem rasporedu: DO TROGIR 09.00 – 12.00 DO KAŠTELA 18.00 – 19.00 DO SUPETAR 16:30 – 17.30 Solfeggio 18:00 Klavir DO POSTIRA 08.00 Solfeggio 10.30 Gitara DO BOL 15:00 Solfeggio i Klavir DO JELSA – prema dogovoru s predmetnim nastavnikom DO […]

DOGOVOR S UČENICIMA (SPLIT) – glazbena škola

Dogovor za raspored s učenicima održat će se u ponedjeljak, 09.09. 2019. prema sljedećem rasporedu: 1.  RAZRED OOSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE Stara škola – Kralja Tomislava 6 09.30h – 10.30h 17.00h – 18.30h 1. i 2.  PRIPREMNE I SREDNJE ŠKOLE 09.30h – 10.30h 17.00h – 18.30h Prvi i Drugi pripremne – Nova škola Srednja škola – Nova […]

ODABIR INSTRUMENTA I UPISI ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

U ponedjeljak, 26. 08. 2019. od 12.00 h otključava se aplikacija i otvara mogućnost odabira instrumenta za upis u Glazbenu školu Josipa Hatzea učenicima 1. razreda osnovne škole. Potrebno je logirati se na http://upisi.gsjh.hr/ gdje slijede detaljne upute za korištenje aplikacije. Kandidat se logira putem e-mail adrese i lozinke koju je odabrao prilikom prijave. U slučaju […]

RODITELJSKI SASTANAK I UPISI ZA POLAZNIKE KLASIČNOG BALETA

Roditeljski sastanak za polaznike klasičnog baleta održat će se u četvrtak, 29. kolovza 2019. s početkom u 18 sati u Novoj glazbenoj šoli.  Nakon roditeljskog  sastanka (oko 18 i 30 sati) uslijedit će upisi za 1. razred osnovnog plesnog obrazovanja – programa za klsični balet u školskoj godini 2019./20. ZA UPIS JE POTREBNO: – preslika rodnog lista i […]

PRIJELAZNI ISPITI – JESENSKI ROK 

Prijelazni ispiti (jesenski rok) održat će se u srijedu, 21. kolovoza 2019. u Novoj školi prema navedenom rasporedu:   Solfeggio 10.00 (pismeni i usmeni) Ema Musić Marin Goreta Klavir 09.30 Ema Musić Truba 10.45 Marin Goreta    

copyright: 2019. Glazbena škola Josipa Hatzea