Upisi

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2021./22.

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE školskoj godini 2021./2022. Nakon završene šestogodišnje osnovne glazbene škole ili dvogodišnje pripremne glazbene škole obrazovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi i to u ponuđenim programima glazbene umjetnosti: program srednje škole u četverogodišnjem trajanju tzv. „paralelni program“ (uz stručni dio […]

UPISI U 1. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLEU ŠK. GOD. 2021./22.

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE školskoj godini 2021./2022. Pripremno glazbeno obrazovanje je srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od dvije godine. Nakon završene pripremne škole učenik može nastaviti obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi. Pažljivo pročitajte detaljne upute objavljene u brošuri na poveznici: https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_umjetnicke_sportasi.pdf U prvi pripremni razred […]

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA U ŠK. GOD. 2021./22.

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2021./22. u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Jelsa, DO, Stari Grad, DO Vis. 1. PRAVO UPISA U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon […]

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG PLESNOG OBRAZOVANJA U ŠK. GOD. 2021./22.

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog plesnog obrazovanja u školskoj godini 2021./22., program klasičnog baleta. Upisujemo ukupno 20 učenika. 1. PRAVO UPISA U prvi razred osnovne plesne škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita (audicije), prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis. Pravo upisa […]

OBAVIJEST O UPISU NA TEČAJ POČETNOG SOLFEGGIA U ŠK. GOD. 2020./21.

Grupe Početničkog solfeggia za školsku godinu 2020./21. u SPLITU su popunjene, a mjesta je ostalo u DO KAŠTELA i DO TROGIR.

copyright: 2021. Glazbena škola Josipa Hatzea