Glazbena škola Josipa Hatzea

JESENSKI ROK: NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA U ŠK. GOD 2020/21

NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2020/21 – JESENSKI ROK
u matičnoj školi u DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Vis

1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Dobna granica:
– flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2008. (iznimno DO Stari Grad, DO Hvar – mlađi od 01. 09. 2007.)


– klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2010.2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 07. 09. od 08:00 i traju do 09. 09. u 18:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 11. 09.
4. odabir željenog instrumenta je 11. 09. od 08.00 – 17.00h (osim na lokacijama gdje je u ponudi jedan instrument)
5. upisi su 14. 09. on –line


DO Trogir
violina, violončelo

DO Postira
gitara

DO Supetar
klavir

DO Hvar
klavir, truba

DO Stari Grad
truba

DO Vis
klavir

Termini prijemnih ispita:

DO Trogir 
četvrtak, 10. 09. u 18:00h

DO Supetar 
četvrtak, 10. 09. u 11:30h

DO Postira 
četvrtak, 10. 09. u 12:45h

DO Hvar
četvrtak, 10. 09. u 09:30

DO Stari Grad
četvrtak, 10. 09. u 12:30


DO Vis
četvrtak, 10. 09. u 14:00

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin.
Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mail: upisi@gsjh.hr a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr.

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 10. 09. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Broj slobodnih mjesta objavit će se 11.09. Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.
Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.

3. PARTICIPACIJA
Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

4. UPISI 

Ponedjeljak, 14. 09. 2020. on-line od 08:00 do 12:00

Za upis je potrebno:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj
652642.

Obrasce možete preuzeti na:

http://www.gsjh.hr/obrasci-za-ucenike/

 

Skip to content