Glazbena škola Josipa Hatzea

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG PLESNOG OBRAZOVANJA U ŠK. GOD. 2021./22.

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog plesnog obrazovanja u školskoj godini 2021./22., program klasičnog baleta.

Upisujemo ukupno 20 učenika.


1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne plesne škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita (audicije), prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred baletnog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila 11 godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Dobna granica: Djeca rođena do 01.09.2009. i mlađi. Naša je preporuka da se u 1. razred osnovne plesne škole upisuju djeca koja pohađaju 3. ili 4. razred redovite osnovne škole.

2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu plesnu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Glazbene škole Josipa Hatzea: http://balet.gsjh.hr.

Postupak se provodi na sljedeći način:
1. online prijave počinju 19. travnja i traju do 04. svibnja u 17:00h
2. pristup prijemnom ispitu (termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici)
3. rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni u aplikaciji 08. lipnja 2021. u 15:00h
4. upisi će se provesti 08. srpnja 2021. godine

Termini prijemnih ispita (audicije):

19. 05. 2021. (srijeda) u 17h i 18h

22. 05. 2021. (subota) u 17h i 18h

26. 05. 2021. (srijeda) u 17h i 18h

29. 05. 2021. (subota) u 17h i 18h

Prijemni ispit provodi se na sljedećoj adresi: Livanjska 2, ulaz s Manuške poljane, Split.

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://balet.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira upisujući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku upisa.

Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mailu upisi@gsjh.hr, a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mail adresi webmaster@gsjh.hr.

Prijemni ispit (audiciju) provodi tročlana komisija.

Iznimno, komisija na prijemnom ispitu (audiciji) kod pojedinog kandidata može utvrditi posebnu darovitost te ga uputiti na savladavanje dvaju razreda u istoj školskoj godini.

Kandidatu se vrednuje samo rezultat ostvaren na prijemnom ispitu (audiciji) plesne darovitosti, a vrednuje se:

1. otvorenost nogu

2. mekoća, gipkost i raspon

3. skok

4. opći izgled

5. muzikalnost

6. koordinacija

Maksimalni broj bodova je 100.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita (audicije) plesne darovitosti je 65 bodova.


Prijemni ispit provodi se sukladno
Pravilniku o bodovanju na ispitu plesne darovitosti dostupnom na web stranicama škole (izbornik: Škola/Akti škole).
Nakon provedenog prijemnog ispita, 08. lipnja objavljuje se rang lista, a pravo upisa ostvaruju najbolje plasirani kandidati u skladu s kvotom objavljenom u natječaju. Ukoliko netko od kandidata koji je ostvario pravo upisa odustane ili se ne upiše u zadanom roku, slobodno mjesto ponudit će se najbolje plasiranom kandidatu koji nije ušao u kvotu pa tako dalje i ostalim kandidatima.

Po objavi rezultata bit će vidljiv poredak na kojem će biti označeni kandidati koji su ostvarili pravo upisa.

Roditelji su odgovorni za točnost danih podataka te, ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će se diskvalificirati.

3. PARTICIPACIJA

Godišnja participacija školskog programa iznosi 2.000,00 kuna, a može se platiti u deset obroka po 200,00 kuna.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea dostupna je na web stranicama škole www.gsjh.hr u izborniku Škola – Akti škole.

4. UPISI 

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti upisu isključivo dana 08. srpnja 2020. godine u terminima koji će se naknadno objaviti. Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa, a ne upišu se toga dana, smatrat će se da su odustali od upisa.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU koju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2019/06/UPISNICA-SPLIT_osnovna_balet.doc
uključujući i potpis roditelja na UGOVORU O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj
652642.

5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI ROK)


Ukoliko ostane slobodnih mjesta, provest će se 2. ciklus upisa.

 

Skip to content