Glazbena škola Josipa Hatzea

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./21.

NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2020/21 u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Bol, DO Hvar, DO Jelsa, DO Stari Grad

1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
– flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2008. (iznimno DO Stari Grad – mlađi od 01. 09. 2007.)

– klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2010.
(iznimno DO Stari Grad – mlađi od 01. 09. 2009.)

Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.

2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 01. 06. i traju do 14. 06. 2020. u 24:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 01. 07. 2020.
4. objava upisnih kvota po programima 26. 08. 2020.
5. odabir željenog instrumenta počinje 26. 08. u 12:00h i traje do 28. 08. 2020. u 12:00h
6. upisi su 31. 08. 2020.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su:

Matična škola Split
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, klavir, violina, viola, violončelo, gitara, harfa

DO Kaštela
klavir, violina, violončelo, trombon, flauta, klarinet, truba, gitara,

DO Trogir
klavir, violina, violončelo, gitara flauta, klarinet, truba

DO Bol
klavir

DO Jelsa
klavir, gitara

DO Hvar
klavir

DO Stari Grad
klavir, truba

Termini prejemnih ispita:

Matična škola Split

Ulica kralja Tomislava 6 („Stara škola“)

ponedjeljak, 15. 06. u 16:00, 17:00, 18:00
utorak, 16. 06. u 16:00, 17:00, 18:00
srijeda, 17. 06. u 08:30, 09:30, 10:30
utorak, 23. 06. u 16:00, 17:00, 18:00

DO Kaštela 
subota, 20. 06. u 08:30, 10:00h

DO Trogir 
Ponedjeljak, 15. 06. u 16:00, 17:30h

DO Bol
četvrtak, 18.06. u 15:30h

DO Jelsa
četvrtak, 18.06 u 11.30h

DO Hvar 
četvrtak, 18.06 u 09.00h

DO Stari Grad
četvrtak, 18.06 u 17:00h

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin.
Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mail: upisi@gsjh.hr a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr.

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 01. 07. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Točan broj slobodnih mjesta definirat će se na sjednici Vijeća pročelnika i voditelja 25. 08., nakon čega će se objaviti upisna kvota. Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Od 26. 08. u 12:00h aplikacija će biti otključana i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 28. 08. u 12:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka
aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.

Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.

3. PARTICIPACIJA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

4. UPISI 

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti isključivo dana 31.08. u terminima koji će se naknadno objaviti.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj
652642.

5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI)
Ukoliko se pokaže potreba provest će se 2. ciklus upisa.

 

Skip to content