Glazbena škola Josipa Hatzea

Obrana završnog rada – teorijski odjel

07.06.2015.

TEORIJSKI ODJEL

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

petak, 12.06. 2015. u 12.15 h ( nova škola)

1. Iris Maras

2. Viktorija Sabljić

Skip to content