Glazbena škola Josipa Hatzea

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa po natječajima od 22.3.2023.

Na osnovu članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,  64/20 i 151/22) te članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, v. d. ravnateljice Škole Vesna Alebić, prof. donosi

 

 

O D L U K U

o nezasnivanju radnog odnosa

 

U Glazbenoj školi Josipa Hatzea neće biti zasnovan radni odnos na sljedećim radnim mjestima za koja su bili objavljeni natječaji dana 22. ožujka 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Glazbene škole Josipa Hatzea:

  • NASTAVNIK/NASTAVNICA TRUBE, DO KAŠTELA– 11 SATI NA ODREĐENO, ZAMJENA
  • NASTAVNIK/NASTAVNICA GITARE, DO KAŠTELA – PUNO RADNO VRIJEME NA ODREĐENO, ZAMJENA
  • PLESAČ/PLESAČICA KLASIČNOG BALETA – 2,66 SATI NA ODREĐENO, DO 31.08.2023.

 

O b r a z l o ž e n j e:

Budući da na navedene natječaje, objavljene dana 22. ožujka 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Glazbene škole Josipa Hatzea, nije pristigla nijedna prijava s namjerom zasnivanja radnog odnosa, na tim radnim mjestima neće biti zasnovan radni odnos.

 

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2181-362-01-23-07

Split, 10. svibnja 2023. g.

Glazbena škola Josipa Hatzea
v. d. ravnateljice
Vesna Alebić, prof.

Skip to content