OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Nakon završetka natječajnog postupka, stavljamo na uvid listu kandidata izabranih, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea, na radna mjesta po natječajima objavljenim 23. veljače 2020. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. Obavijest o izboru kandidata  

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA (SIJEČANJ 2020.)

Odluka o raspisivanju natječaja 2020.

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa HatzeaSplit Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću   O D L U K U o raspisivanju natječaja 1.nastavnik klavira, DO Kaštela puno radno vrijeme – na određeno, zamjena  – 1 radnik […]

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću   O D L U K U o raspisivanju natječaja 1.nastavnik violine, matična škola u Splitu 11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme […]

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću…

copyright: 2020. Glazbena škola Josipa Hatzea