Glazbena škola Josipa Hatzea

Dislocirani odjeli

11.12.2017.

DO Postira

Margarita Solovera Sladić klavir
Vicko Novak (vanjski suradnik) gitara
Vesna Vladislavić solfeggio

DO Bol

Josipa Vrca klavir
Maja  Novak solfeggio

DO Supetar

Maja Novak solfeggio
Sanja Babić klavir

DO Vis

Ivo Jerkunica truba
Marijana Markotić solfeggio i klavir

DO Trogir

Rašeljka Bonačić solfeggio
Jelena Buble (vanjski suradnik) klavir
Kristina Cvitanić klavir
Jadranka Garin (vanjski suradnik) klavir
Ante Ivkošić gitara
Mirela Jagnjić solfeggio
Andrea Jelavić flauta
Ivo Jerkunica truba
Viktor Karažinec klarinet
Svjetlana Mandić violina
Ursa Vukman klavir
Robert Žburin violončelo

DO Kaštela

Vinko Buble klavir
Bernarda Ćavar violončelo
Mirela  Jagnjić solfeggio
Andrea Jelavić flauta
Ivo Jerkunica truba
Viktor Karažinec klarinet
Daniela Kulić- Poljak solfeggio
Gabriela  Lozić violina
Miro Pušić truba, trombon
Silvana Ramljak Džinkić klavir
Antonia Škorput gitara

DO Starigrad

Luki Gamulin truba
Jelena Grubišić Čabo klavir
Bernard Kahle solfeggio

DO Hvar

Tomi Domančić klavir
Bernard Kahle solfeggio

DO Jelsa

Bojan Nikolić gitara
Vojana Salamunić solfeggio, klavir

 

Skip to content