Glazbena škola Josipa Hatzea

Organizacija

06.12.2017.

Glazbena škola Josipa Hatzea je srednja umjetnička škola u kojoj je organizirana nastava predškolskoga i osnovnoga glazbenog obrazovanja, te srednjega – šestogodišnjega (pripremna i srednja škola) i četvero-godišnjega (srednja škola programa obrazovanja različitih profila glazbene umjetnosti).

Nastava se u matičnoj školi u Splitu odvija na dvije lokacije

 • „Nova škola“ na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 3
 • „Stara škola“ na adresi Kralja Tomislava 6

Škola izvodi nastavu nastavnog plana i programa za osnovnu školu u sljedećim dislociranim odjelima:

 • DO Postira, otok Brač (Polježnice 12, 21410 Postira)
 • DO Supetar, otok Brač (Ulica Ignjata Joba 7, 21400 Supetar)
 • DO Bol, otok Brač (Loža 5, 21420 Bol)
 • DO Jelsa, otok Hvar (Jesla 807, 21465 Jelsa)
 • DO Hvar, otok Hvar (Ulica Marije Maričić 1, 21 450 Hvar)
 • DO Stari Grad, otok Hvar (Braće Biankini 3, 21460 Stari Grad)
 • DO Vis, otok Vis (Viškog boja 13, 21480 Vis)
 • DO Trogir (Trg Ivana Pavla II 1, 21 220 Trogir)
 • DO Kaštela (Don Frane Bege 1, 21214 Kaštel Kambelovac)

Ravnateljica: Vesna Alebić, prof.
Tajništvo škole: Ivana Papp, mag. admin. publ.
Šefica računovodstva: Jelena Jončić, mag. oec.
Administracija: Sonja Barać

Stručna služba: Željana Buntić – Pejaković, psihologinja

Domar: Marijan Ćurić  (Marko Oreb-zamjena)
Spremačice: Dinka Čagalj, Slavica Delaš, Mirjana Žurić, Dolores Šušnjara, Sandra Sulić, Anita Katić (DO Trogir), Zina Mašić (DO Kaštela)

Pročelnici stručnih odjela:

 • Odjel glazbene teorije – Vanga Lučev, prof.
 • Odjel za klavir, orgulje i pjevanje – Ivana Majić Gjurašin, prof.
 • Odjel za gudače – Gordana Baković, prof.
 • Odjel za duhače, udaraljke i harmoniku – Marita Nera Mimica, prof.
 • Odjel za gitaru, mandolinu i harfu – Anđela Jerkunica, prof.
 • Odjel za klasični balet – Buga Bešker, prof.

Voditelji dislociranih odjela:

 • DO Kaštela – Gabriela Lozić, prof.
 • DO Trogir – Robert Žburin, prof.
 • DO Vis – Maja Jurjević, prof.
 • DO Jelsa, Stari Grad, Hvar (otok Hvar) – Viktorija Carić, prof.
 • DO Postira, Supetar, Bol (otok Brač) – Dino Gluić, prof.
Skip to content