Glazbena škola Josipa Hatzea

Pravo na pristup informacijama

06.12.2017.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na poštansku adresu Škole: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21 000 Split
  • pisanim putem elektroničkom poštom na adresu: ivana.papp1@skole.hr
  • usmenim putem telefonski na tel: 021/480-049 – lokal 3., fax: 021/480-080
  • osobnim dolaskom u službene prostorije škole (tajništvo) svakog radnog dana od 8:00 do 10:00 sati.

Službena osoba imenovana za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji je Ivana Papp, koja radi na radnom mjestu tajnice Škole.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, škola ima pravo na naknadu
stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u
zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Rok za odgovor na zahtjev može se produžiti do 30 dana u slučajevima propisanim zakonom.

 

Preuzimanje datoteka:

 

Javna objava financijskih izvještaja za 2014. godinu
Javna objava financijskih izvještaja za 2015. godinu
Javna objava financijskih izvještaja za 2016. godinu
Javna objava financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrasci

IZVANUČIONIČKA NASTAVA:

  • Poziv za organizaciju izvanučioničke nastave u Austriju (Broj poziva: 1/24.)

Objavljujemo poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Austriju  – Beč (V. I VI. razred).

Obrazac poziva je u prilogu. Rok za dostavu ponuda je do 20. lipnja 2024. do 12:00 sati.

Skip to content