Glazbena škola Josipa Hatzea

UPIS NA TEČAJ POČETNOG SOLFEGGIA – DO KAŠTELA I DO TROGIR, ŠK. GOD 2022/23

Na temelju čl. 79. i 96. Statuta GŠ Josipa Hatzea, v.d.ravnateljice Vesna Alebić, prof. objavljuje

POZIV

za upis na tečaj početnoga solfeggia

u školskoj godini 2022/23

   DO Kaštela i  DO Trogir

 

1. PRAVO UPISA
Na tečaj početnog solfeggia prijavljuju se svi zainteresirani učenici bez polaganja prijemnog ispita, do popunjenosti upisnih kvota. Preporuka je da se na tečaj upisuju djeca koja pohađaju 1. ili 2. razred redovite osnovne škole.

Za upis je potrebno na mail Škole glazbena.hatze@gmail.com dostaviti:
– skenirani rodni list i domovnicu,
– skeniranu  UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna (19,91 €); IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943, uz poziv na broj 652642.
Upisnicu i oglednu uplatnicu preuzeti na http://www.gsjh.hr/obrasci-za-ucenike/  ili na porti nove škole.

2. PARTICIPACIJA ŠKOLSKOG PROGRAMA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200,00 kn (26,54 €) se plaća se za 9 nastavnih mjeseci 1.800,00kn godišnje (238,90 €)  , za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele. Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

3. TERMINI UPISA

DO Kaštela, Baletna škola- Don Frane Bege 1:

Od 12. – 26. rujna 2022. u 10:00h ili do popunjenosti grupa.

Upisna kvota 17-oro polaznika.

Nastava počinje 03. listopada 2022.  (kontakt tel. 098 955 2850  prof. Olja Mišura Rogošić)

 

DO Trogir, Palača Ćipiko – Trg Ivana Pavla II 1:

Od 12. – 26. rujna 2022. u 10:00h ili do popunjenosti grupa.

Upisna kvota 17-oro polaznika.

Nastava počinje 03. listopada 2022.  u 12:45h

 

 

Skip to content