Glazbena škola Josipa Hatzea

20.3.2017 – Natječaji za 5 radnih mjesta

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

1.nastavnik trube

7 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik

2.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Jelsa

15,33 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno – 1 radnik

3.nastavnik solfeggia, Dislocirani odjel Jelsa

6,66 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno – 1 radnik

4.nastavnik solfeggia

6 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno – 1 radnik

5.spremačica, Dislocirani odjel Stari Grad

6 sati tjedno– nepuno radno vrijeme – na određeno do 31.8.2017. – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi najkasnije do 29.3.2017. potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

diplomu (na traženje original na uvid),
rodni list,
domovnicu,
“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,
elektronički zapis o stažu osiguranja izdan od HZMO-a,

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.

Skip to content