Glazbena škola Josipa Hatzea

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED GLAZBENE ŠKOLE u šk. god. 17/18 – jesenski rok

Na temelju čl. 79. i 96. Statuta GŠ Josipa Hatzea, ravnateljica Vesna Alebić, prof. raspisuje

NATJEČAJ
za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja
u šk. god. 2017/18 – jesenski rok
u matičnoj školi u Splitu, DO Trogir, DO Kaštela, DO Supetar, DO Bol, Do Hvar

1. PRAVO UPISA
U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Dobna granica:
– flauta, truba, trombon – mlađi od 01. 09. 2005.
– klavir, viola, violončelo, harfa – mlađi od 01. 09. 2007.
– iznimno DO Bol – mlađi od 01. 09. 2006.

2. TIJEK POSTUPKA
Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije smještene na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 04. 09. i traju do 07. 09. 2017. u 12:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 08. 09. 2017.
4. odabir željenog instrumenta počinje 08. 09. od 10:00 – 17:00h
5. upisi su 11. 09. 2017.

Programi koje smo u jesenskom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su :
Matična škola Split
klavir – 1 učenik
violina – 2 učenika
viola – 2 učenika
harfa – 1 učenik
flauta – 1 učenik
DO Kaštela
trombon – 2 učenika
DO Trogir
violončelo – 2 učenika
truba – 2 učenika
DO Supetar
klavir – 2 učenika
DO Bol
klavir – 4 učenika
Do Hvar
klavir – 2 učenika

Termini prijemnih ispita:
Matična škola Split
četvrtak, 07. 09. 18:00h
DO Trogir
četvrtak, 07. 09. 18:00h
DO Kaštela
četvrtak, 07. 09. 18:00h
DO Supetar
četvrtak, 07. 09. 14:00h
DO Bol
četvrtak, 07. 09. 18:00h
Do Hvar
četvrtak, 07. 09. 15:00h
Termini upisa:
Matična škola Split
ponedjeljak, 11. 09. 10:00-11.00h
DO Trogir
ponedjeljak, 11. 09. 10:30-11.00h
DO Kaštela
ponedjeljak, 11. 09. 12:30-13:00h
DO Supetar
ponedjeljak, 11. 09. 10:00-11:00h
DO Bol
ponedjeljak, 11. 09. 18:00h
DO Hvar
ponedjeljak, 11. 09. 16:00h

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti u postupku.
Pomoć i infromacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr
Prijemni ispit provodi tročlana komisija.
Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.
Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.
Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Kandidati koji su prešli bodovni prag moći će 08.09. od 10:00 do 17:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.
Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.

PARTICIPACIJA
Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj 652642.

Skip to content