Glazbena škola Josipa Hatzea

5.5.2017. – Natječaji za radna mjesta

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

1.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Stari Grad

11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

2.nastavnik gitare, Dislocirani odjel Jelsa

13 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

3.nastavnik kontrabasa, matična škola u Splitu

10 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

4.nastavnik gitare, Dislocirani odjel Postira

11,33 sati tjedno– nepuno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

5.nastavnik trube, Dislocirani odjel Stari Grad

11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

6.nastavnik roga, matična škola u Splitu

11,33 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

  • diplomu (na traženje original na uvid),
  • rodni list,
  • domovnicu,
  • “uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,
  • elektronički zapis o stažu osiguranja izdan od HZMO-a,

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

  Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr, najkasnije do 16. svibnja 2017.g.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.

Skip to content