Glazbena škola Josipa Hatzea

Dežurstva na REGIONALNOM NATJECANJU 2017.

Kategorije gitara, klavir, pjevanje

UTORAK, 07.03.
Nova
19.50- 20.50 Ivana Šutić

SRIJEDA, 08. 03.
Nova
10.30h- 14.30h M. Petrušić- N. Letilović
14.30h- 18.30h – G. Quivlaku – L. Begović
18.30h- 21.50h A. Škorput- V. L. Gudić

ČETVRTAK, 09. 03.
Nova
08.00h- 11.30h Kajo Milišić- Ž. Cvitanović
11.30h- 15.00h – A. Ivkošić- Anđela JerkunicaŽ
15.00h- 18.30h I. M. Gjurašin- V. Kleva
18.30- 21.35 V. Buble- J.Vrca

PETAK, 10. 03. NOVA
Nova
08.30h- 11.15h N. T. Kusanović- K. Matijan
11.15h-14.00h S. Babić- U. Vukman
14.00h- 16.45h Ž. Trošelj- K. Cvitanić
16.45h-19.00h I. Dragičević- A.K. Grisogono

Skip to content