Glazbena škola Josipa Hatzea

DOGOVOR ZA NASTAVU SKUPNOG MUZICIRANJA

Puhački orkestar osnovne škole (prof. Viktor Karažinec), učenici duhačkih instrumenata od 3. osn – 6. osn. u utorak, 14. 09. u 19:30. u novoj školi, soba 53 (nastava utorkom).

Gitaristički orkestar osnovne škole (prof. Kajo Milišić), učenici gitare od 3. osn. do 6. osn. u ponedjeljak, 13.09. u 19:30 u staroj školi (nastava ponedjeljkom).

Gitaristički orkestar srednje škole (prof. Kajo Milišić), četvrtak 16.09. u 19:30 u staroj školi (nastava utorkom – A tjedan i četvrtkom – B tjedan).

Mali gudački orkestar osnovne škole (prof. Kristina Visković) učenici gudačkog odjela, 3. i 4. osn. u petak 17. 09. u 19:30 u dvorani nove škole (nastava petkom). Na dogovor ponijeti instrument.

Gudački orkestar osnovne škole (prof. Tanja Čudina Bratković) učenici gudačkog odjela, 5. i 6. osn. u ponedjeljak 13.09. u 19:30 u dvorani nove škole (nastava ponedjeljkom). Na dogovor ponijeti instrument.

Zbor DO RE MI (Dječji zbor mlađeg uzrasta) (prof. Agneza Medić) učenici klavira, harfe i harmonike 3. osn. u četvrtak, 16. 09. u 19:30 u staroj školi (nastava utorkom i petkom – A tjedan i ponedjeljkom i četvrtkom – B tjedan).

Dječji zbor starijeg uzrasta (prof. Ivana Šutić), učenici klavira i harfe 4, 5. i 6.razreda, učenici teorijskog odjela 1. i 2. pripremne u četvrtak, 16. 09. u 19:30 u novoj školi (nastava ponedjeljkom i četvrtkom).

Djevojački zbor (prof. Dario Maleš), učenice srednje škole (osim učenica gudačkog i duhačkog odjela te udaraljki, gitare i harfe) i 1. i 2. pripremne (odjel za pjevanje) u subotu, 18. 09. u 09:00 u novoj školi (nastava srijedom i subotom).

Skupno muziciranje (prof. Maja Jurjević), učenici pjevanja, teorijskog i klavirskog odjela, orgulja i harmonike srednje škole u srijedu 22. 09. u 19:30 u staroj školi (nastava srijedom).

Skip to content