Glazbena škola Josipa Hatzea

DOGOVOR ZA NASTAVU SKUPNOG MUZICIRANJA U ŠK. GOD. 2020./21.

Puhački orkestar osnovne škole (prof. Karažinec, učenici puhačkih instrumenata od 3. osn – 6. osn) – dogovor će se održati u utorak, 22. 09. u 19:30 sati u dvorani nove škole (nastava utorkom).

 

Gitaristički orkestar osnovne škole (prof. Milišić, učenici gitare od 3. osn – 6. osn) – dogovor će se održati u ponedjeljak, 21.09. u 19:30 sati u staroj školi (nastava ponedjeljkom).

 

Gitaristički orkestar srednje škole (prof. Milišić) – dogovor će se održati u četvrtak, 24.09. u 19:30 sati u staroj školi (nastava četvrtkom).

 

Gudački orkestar osnovne škole (prof. Tanja Čudina Bratković, učenici gudačkog odjela, 3., 4. i 5. osn.) – dogovor će se održati u petak, 25. 09. u 19:30 sati u dvorani nove škole (nastava petkom). Na dogovor ponijeti instrument!

Skip to content