Glazbena škola Josipa Hatzea

Dogovor za nastavu skupnog muziciranja

Duhački orkestar (prof. Jurić, učenici duhačkih instrumenata od 4. osn – 6. osn, 2. pr i srednja škola; učenici udaraljki srednja škola) u srijedu, 13. 9. 2017. u 19.45. u dvorani Novi škole.

Ženski zbor (prof. Maleš, srednja škola) u subotu, 16. 9. 2017. u 10.30 u Novoj školi.

Dječji zbor višeg uzrasta 1. i 2. (prof. Šutić/prof. Mišura Rogošić) 11. 9. 2017. u 19.30 Novoj školi za učenike 1. pr i četvrtak 14. 9. 2017. u 19.30 u Novoj školi za učenike 4.osn.

Mali dječji zbor (prof. Medić, učenici 3.osn) u ponedjeljak 11. 9. 2017. u 19.30 u Staroj školi

Gitaristički orkestar ( prof. Milišić ), srijeda 13. 9. 2017. u 19:30, stara škola, učionica br.35
-Učenici osnovne škole od 3. do 6. razreda
-Učenici srednje škole ( osim djevojaka koje pohađaju nastavu zbora)

Mali gudački orkestar (prof. Mandić, učenici gudačkog odjela, 3. i 4. osn) u petak, 15. 9. 2017 u 19:45 u dvorani Nove škole.

Mali gudački orkestar višeg uzrasta (prof. Bučević, učenici gudačkog odjela, 5. i 6. osn) u četvrtak, 14. 9. 2017. u 19.45 u Staroj školi

Gudački orkestar srednje škole (prof. Bučević, učenici gudačkog odjela, srednja škola) u utorak, 12. 9. 2017. u 20.00 u dvorani Nove škole.

Skip to content