Lucija Mušac izvodi jedan od najljepših koncerata za violončelo

copyright: 2020. Glazbena škola Josipa Hatzea