Lucija Mušac izvodi jedan od najljepših koncerata za violončelo

copyright: 2019. Glazbena škola Josipa Hatzea