Glazbena škola Josipa Hatzea

ISPITI PREMA OSOBNIM POTREBAMA

Ispiti prema osobnim potrebama održat će se u utorak, 25. kolovoza 2020. u Novoj školi,  Trg Hrvatske bratske zajednice 3, prema sljedećem rasporedu:

 

Klavir u 08:30 h

1. Emanuel Kotoraš 2. osnovne

2. Antonia Bui 2. osnovne

 

Gitara u 08:30 h

1. Roko Rogošić 2. osnovne

 

Solfeggio u 09:15 h

1. Emanuel Kotoraš 2. osnovne

2. Antonia Bui 2. osnovne

3. Roko Rogošić 2. osnovne

Skip to content