Glazbena škola Josipa Hatzea

Ispiti prema osobnim potrebama i prijelazni sipiti

SRIJEDA, 17. 06. Nova škola

KLAVIR – dvorana škole

8.00

Josip Abaza

Ema Berlanda

Dominik Čondić Bijader

Srđan Buča

Katarina Kero

Luka Stella

Katarina Šimić

8.45

Marino Jakus

Dominik Radica

Sara Vidović

Ela Juras

Marta Šimić

GUDAČI – VIOLINA   I VIOLONČELO

9.45

Nina Bulaja

Mauro Svilokos

10h

Iva Šitum

Daria Pažanin

DUHAČI

9.00

Nea Trumbić

Iva Domančić

HARFA i GITARA

9.30

Naomi Muslim

Ivan Prvinić

Skip to content