Glazbena škola Josipa Hatzea

Ispiti prema osobnim potrebama i prijelazni ispiti

SOLFEGGIO

Ponedjeljak, 19.  6.  2017., Stara škola
diktati u 09.00 ( svi kandidati )
usmeni dio ispita ( nakon diktata )

10.00
Zrinka Bilać 1.osn.
Josip Friedrich 1.osn.
Vicenco Ivas 1.osn.
Kate Meštrov 1.osn.
Mare Meštrov 1.osn.
Jakov Minčić 1.osn.
11.00
Lucija Rupić 1.osn.
Josip Vuković 1.osn.
Kaja Grubišić 1.osn.
Ivana Rita Skender 1.osn.
Lucija Šimunov 1.osn.
Antea Alujević 1.osn.
12.00
Nora Burić 1.osn.
Katarina Đonlić 1.osn.
Marija Đonlić 1.osn.
Jelena Blažević 2.osn.
Karla Dužević 2.osn.
Ivan Visković 3.osn.
Hrvoje Šušnjara 4.osn.

 

Ponedjeljak, 19.06.2017.

 DUHAČI
Stara škola, soba br. 20

11.00
Kate Meštrov, flauta
Mare Meštrov, klarinet
Zrinka Bilać, klarinet
Karla Dužević, flauta
Vicenco Ivas, saksofon
Jakov Minčić, eufonij

12.00
Lucija Rupić, klarinet
Josip Vuković, trombon

 

HARMONIKA
Stara škola, soba br. 20

12.40
Katarina Đonlić

 

UDARALJKE
Boombar, Matice hrv. 58

12.00
Josip Friedrich

 

VIOLINA
Stara škola, soba br. 15

12.00
Ivana Rita Skender
Kaja Grubišić

12.30
Nora Burić
Marija Đonlić

 

KLAVIR – prijelazni ispiti  (soba br. 11) stara škola

8:30
Alujević Antea
Blažević Jelena

 

KLAVIR – osobne potrebe  (soba br. 11) stara škola

8:30
Šimunov Julija
Visković Antun

 

GITARA – prijelazni ispit, stara škola, soba br.28
11:00
Hrvoje Šušnjara, 4.o

Skip to content