Glazbena škola Josipa Hatzea

Ispiti prema osobnim potrebama – solfeggio

srijeda,17.06. Nova škola

PISMENI DIO  ISPITA – DIKTATI    u  10.30
USMENI  DIO  ISPITA    u  11.30

 

Kandidati:
Dominik Čondić Bijader
Katarina Kero
Luka Stella
Ema Berlanda
Srđan Buča
Nina Bulaja
Mauro Svilokos
Naomi Muslim
Nea Trumbić
Iva Domančić
Katarina Šimić
Marta  Šimić
Ela  Juras
Iva  Šitum
Ivan Prvinić

Skip to content