Glazbena škola Josipa Hatzea

JESENSKI ROK UPISA ZA 1. RAZRED OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA U ŠK. GOD. 2019./20.

NATJEČAJ
za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2019/20
u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Hvar,
DO Jelsa, DO Vis, Do Postira, DO Bol, DO Supetar

1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Dobna granica:
– flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2007.
– klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2009.

2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 30. 08. od 12:00 i traju do 02. 09. 2019. u 18:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 03. 09. 2019.
4. odabir željenog instrumenta je 03. 09. od 17.00 – 20.00h (osim na lokacijama gdje je u ponudi jedan instrument)
5. upisi su 03. (na lokacijama gdje je u ponudi samo jedan instrument) i 04. 09. 2019.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su :

Matična škola Split
flauta, klarinet, oboa, truba, trombon, rog, klavir, violina, viola, gitara, harfa

DO Kaštela
violina, violončelo, trombon, flauta, klarinet, truba

DO Trogir
truba

DO Postira
gitara

DO Bol
klavir

DO Supetar
klavir

DO Jelsa
gitara

DO Hvar
klavir

DO Vis
klavir

 

 

Termini prijemnih ispita:

Matična škola Split
utorak, 03. 09. u 08:30, 09:30, (10:30, 11:30)

DO Kaštela 
utorak, 03. 09. u 09:00

DO Trogir 
utorak, 03. 09. u 09:00

DO Supetar 
utorak, 03. 09. u 09:00h

DO Bol
utorak, 03. 09. u 16:00h

DO Postira 
utorak, 03. 09. u 11:00h

DO Jelsa
utorak, 03. 09. u 12:00

DO Hvar
utorak, 03. 09. u 9:00

DO Vis
utorak, 03. 09. u 14:00

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin.
Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mail: upisi@gsjh.hr a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr.

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 03. 09. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Broj slobodnih mjesta objavit će se 03.09. Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.
Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.

3. PARTICIPACIJA
Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

4. UPISI 

Srijeda, 04. 09. 2019.

Split, Trg hrvatske bratske zajednice 3 (Nova škola)
18.00 – 19.00
Pri upisu nas obavijestite u kojem turnusu Vaše dijete pohađa nastavu Osnovne škole.

DO Kaštela, Don Frane Bege 1, Kaštel Kambelovac

09.00 – 10.00

DO Hvar, Marije Maričić 1

10.00 – 11.00

 

Utorak, 03. 09. 2019.

DO Trogir
10:30

DO Bol
17:00

 DO Postira
12:00

DO Supetar
10:00

DO Vis
15:00

DO Jelsa

14:00

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj 652642.

Skip to content