Glazbena škola Josipa Hatzea

Ispiti u jesenskom roku

Srijeda, 24. 08.   

Zadnji dan prijave popravnih, prijelaznih i ispita prema osobnim potrebama te rok za predaju završnoga rada

http://www.gsjh.hr/obrasci/

Zadnji rok za podnošenje molbe za nastavak obrazovanja nakon statusa mirovanja

http://www.gsjh.hr/obrasci/

Četvrtak, 25. 08.

Popravni, prijelazni i ispiti prema osobnim potrebama

Petak,  26. 08.   

Obrana završnog rada

 

Skip to content