Glazbena škola Josipa Hatzea

Mali koncert DO Jelsa

16.03.-Do-Jelsa

16.03.2016. u 19:00h
Svečana dvorana, Obćinski dom
Jelsa

Nastupaju:
Ana Erdelja
Petar Barbić
Roko Veronika
Maria Plenković
Veselka Cvitanović
Lovro Carić
Paula Ladan
Hannah Bradbury
Gabriela Grančić
Leonarda Božiković
Nina Potočnjak
Antun Ostojić
Mateja Dulčić
Martina Salamunić
Nevena Pehar
Juraj Fran Jendek
Ivana Šerić
Vinko Lučić Lavčević
Rino Plančić

Nastavnici:
Vojana Salamunić
Matija Kučić
Maja Danek
Luki Gamulin

Skip to content