Mali koncert gudačkog odjela (prvaši)

copyright: 2019. Glazbena škola Josipa Hatzea