Glazbena škola Josipa Hatzea

NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u srpnju 2019. godine Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.).
Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1372.html

Smjernice za primjenu prilikom napredovanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja možete vidjeti preko sljedećih poveznica:

a) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje
b) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za stručne suradnike
c) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za ravnatelje.

Skip to content