Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za radno mjesto – 20.5.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

 

nastavnik udaraljki, puno radno vrijeme, na neodređeno – 1 radnik

 

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu sa životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: diplomu (na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljene na web stranicama škole: www.gsjh.hr

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.    

Natječaj je objavljen 20.5. s rokom prijave do 29.5.2015.               

Skip to content