Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za radno mjesto – 22.12.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja       

spremačica

20 sati tjedno – na neodređeno – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: svjedodžba (na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo, te ERPS -elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr, ili poštom na adresu Glazbena Škola Josipa Hatzea, Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

 Natječaj je objavljen 22.12.2015. s rokom prijave do 31.12.2015. 

Skip to content