Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za radno mjesto – 23.2.2017.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

 O D L U K U

o raspisivanju natječaja

nastavnik saksofona

18,15 sati neposrednog odg.-obraz. rada/6,6 sati dnevno (17,33 sata neposrednog odg.-obraz.rada/6,3 sata dnevno – na neodređeno i 0,82 sata neposrednog odg.-obraz. rada/0,3 sata dnevno na određeno) – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi najkasnije do 06. 03. 2017. g. potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

  • diplomu (na traženje original na uvid)
  • rodni list
  • domovnicu
  • “uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.

Skip to content