Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za tri radna mjesta – 26.10.2016.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

O D L U K U
o raspisivanju natječaja

1. nastavnik klavira, DO Trogir
22 sata neposrednog odg. – obraz. rada, upražnjeno radno mjesto  – na neodređeno (puno radno vrijeme) – 1 radnik

2. nastavnik matematike, Split
6 sati neposrednog odg. – obraz. rada, upražnjeno radno mjesto  – na neodređeno  (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

3. nastavnik informatičke pismenosti, Split
3 sata neposrednog odg. – obraz. rada, upražnjeno radno mjesto   – na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

Natječaj vrijedi od 26. 10. 2016. g do 02. 11. 2016. g.
Potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: – diplomu ( na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.
U prijavi naznačite redni broj radnog mjesta za koje se prijavljujete!
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Skip to content