Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja, jesenski rok

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje

NATJEČAJ

za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2022./23.
u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Bol, DO Stari Grad, jesenski rok

1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
– flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2010.

– klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa – mlađi od 01. 09. 2012.

2. TIJEK POSTUPKA

Cijeli postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr.

Postupak se provodi na sljedeći način:
1. online prijave počinju 02.09. u 18:00h i traju do 06.09. u 18:00h
2. provedba prijemnog ispita (termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici)
3. rezultat prijemnog kandidat će dobiti neposredno nakon provjere glazbenih sposobnosti. (napomena: prelazak bodovnog praga ne podrazumijeva pravo upisa u Školu)
4. odabir željenog instrumenta neposredno nakon provjere glazbenih sposobnosti.
5. upisi su neposredno nakon provjere glazbenih sposobnosti.

Programi koje smo u jesenskom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su:

Split
oboa, harfa

DO Kaštela
violončelo, truba, trombon

DO Trogir
klarinet, truba

DO Bol
klavir

DO Stari Grad
truba

Termini prijemnih ispita:

Split

Trg Hrvatske bratske zajednice 3  („Nova škola“)

srijeda, 07.09. u 17:00

DO Kaštela 
srijeda, 07.09. u 18:00

DO Trogir 
srijeda, 07.09. u 18:00

DO Bol
srijeda, 07.09. u 16:30

DO Stari Grad
srijeda, 07.09. u 13:30

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira upisujući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin. Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mailu upisi@gsjh.hr a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mailu webmaster@gsjh.hr.

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje isključivo rezultat ostvaren na prijemnom ispitu glazbene darovitosti, a vrednuje se:
1. glazbeni sluh i pamćenje (40 bodova)
2. glazbeni ritam (20 bodova)
3. glazbeni test (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
Na ispitu je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.
Prijemni ispit provodi se sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole u izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Bodovni prag s prijemnog ispita koji omogućuje upis (ali ga ne podrazumijeva) je 65 bodova. Ukoliko dva kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s većim brojem bodova iz dijela ispita glazbeni sluh i pamćenje. Roditelji mogu vidjeti samo rezultat svoga djeteta.

Roditelji su odgovorni za točnost danih podataka te, ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificiran.

3. PARTICIPACIJA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200,00 kuna plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000,00 kuna godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea dostupna je na web stranicama škole u izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

4. UPISI 

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, upisima mogu pristupiti isključivo dana 07.09. 2022. nakon održanog prijemnog ispita.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj 652642.

Skip to content