Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2016/17

SPLIT

 

Na temelju čl. 79. i 96. Statuta GŠ Josipa Hatzea, ravnateljica Vesna Alebić, prof. raspisuje

 

NATJEČAJ
za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja
u šk. god. 2016/17
u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Vis

 

1. PRAVO UPISA
U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Dobna granica:
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2004.
klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2006.

DO Postira i DO Hvar – mlađi od 01. 09. 2005.

Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.

 

2. TIJEK POSTUPKA
Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije smještene na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 25. 04. i traju do 08. 05. 2016. u 24:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 08. 06. 2016.
4. objava upisnih kvota po programima 29. 08. 2016.
5. odabir željenog instrumenta počinje 29.08. u 17:00h i traje do 01. 09. 2016. u 12:00h.
6. upisi su 01. i 02. 09. 2016.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su :

Matična škola Split
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika
klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa

DO Kaštela
klavir, violina, violončelo, trombon, klarinet, flauta, gitara

DO Trogir
klavir, violina, violončelo, klarinet, flauta, gitara

DO Postira
klavir, gitara

DO Supetar
Klavir

DO Stari Grad
klavir, truba

DO Hvar
klavir

DO Vis
Truba

 

Termini prijemnih ispita:

Matična škola Split (Trg hrvatske bratske zajednice 3)
ponedjeljak, 09. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
četvrtak, 12. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
srijeda, 18. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h
subota, 21. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h
ponedjeljak, 23. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
srijeda, 01. 06. u 08:30, 09:30, 10:30h – rezervni termin

DO Kaštela
subota, 14. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h

DO Trogir
srijeda, 18. 05. u 17:00 i 19:00h
četvrtak, 19. 05. u 17:00 i 19:00h

DO Postira
srijeda, 18. 05. u 15:00

DO Supetar
srijeda, 18. 05. u 12:30

DO Stari Grad
utorak, 10. 05. u 14:30h

DO Hvar
utorak, 10. 05. u 12:00h

DO Vis
srijeda, 25. 05. u 19:00h

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti u postupku.
Pomoć i infromacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr
Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.
Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 08. 06. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata. Točan broj slobodnih mjesta moći se definirati tek na sjednici Nastavničkog vijeća 26. 08., nakon čega će se objaviti upisna kvota. Postoji mogućnost da svi programi ne budu dostupni.
Od 29. 08. u 17:00h aplikacija će se otključati i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 01. 09. u 12:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.

Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će se diskvalificirati.

 

3. PARTICIPACIJA
Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

 

4. UPISI
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti isključivo dana 01. i 02. 09. u terminima koji će se naknadno objaviti.
Ukoliko se kandidat ne upiše u navedenom roku, smatra se da je odustao, te se sljedećem najbolje rangiranom kandidatu nudi upražnjeno mjesto.
Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj 652642.

 

5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI)
Ukoliko se pokaže potreba provest će se 2. ciklus upisa.

 

Glazbena škola Josipa Hatzea
ravnateljica:
Vesna Alebić, prof.
Split, 07. 04. 2016. g.

Skip to content